Erik Dahl

Erik Dahl

Klinikchef / Overlæge

Speciallæge i psykiatri & specialist i psykoterapi

ERIK DAHL

Uddannelse og autorisationer:
1977: Lægevidenskabelig kandidateksamen
1983: Embedslægeeksamen
1992: Speciallægeautorisation i psykiatri
1997: Autorisation som specialist i psykoterapi

Ansættelser:
2017 Klinikchef, Klinik for Depression og Mani, Svendborg
2008 Specialeansvarlig overlæge for depression og mani, Psykiatrisk Afdeling , OUH Svendborg Sygehus
1997 Overlæge, Psykiatrisk Afdeling, OUH Odense Universitetshospital
1995 Cheflæge, Augustenborg Sygehus